Crkva Sv. Jure podignuta je 1311. godine i do danas nam se sačuvala kao romaničko gotička jednobrodna građevina s  polukružnom apsidom, dok su se u unutrašnjosti sačuvali oslikani posvetni križevi. Kompletno je obnovljena nakon arheoloških i konzervatorskih istraživanja 1992./93. godine.
  Na samom lokalitetu prezentirano je više razvojnih faza: ranočarska vila rustika l. – 2. st., kasnoantički oratorij, srednjovjekovna crkva i nekropola te dio kasnije južne prigradnje – cenobij.
 
Usporedno sa životom pri morskoj obali, život se odvijao i u podbiokovskim zaselcima. Po temeljima se može zaključiti da je crkvica stare orijentacije istok – zapad, popločana je bila od domaćih kamenih ploča. Oblik apside je izvana četverokutan, a iznutra polukružan, što se može povezati sa sličnim oblicima dalmatinskih crkvica 11. – 12. stoljeća.

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola