petak, 22. srpnja 2011., zaselak Srida Sela

KKUTZ U SREDINI

... jer ja sam ipak normalan čovjek!*

  

  Gledali smo u petak kKuTz u Sridi Sela. Vili Matula je izrecitirao poetsko predjelo Branka Čegeca koje kao i u Podstupu nije bilo primjereno za ovakvu manifestaciju na koju dolaze mnogobrojna djeca.
  Nastupao je Zijah Sokolović s kabareom Međuigre 0-24. U kojem je među ostalom napomenuo da je aplauz za publiku, granica između iluzije i realnosti, te što je duži, publika se teže vraća u realnost.
  Kao i svake večeri domaćini su nas ugostili i ponudili nam svoje malo, a puno.
  I za kraj, zapamtimo: Sad nije vrijeme,... sad nije vrijeme,... sad nije vrijeme,... sad je kasno!  

*-česta crtica koju je Zijah u svom kabareu dodavao.

T.M.

  

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola